Grip op gas

Het actief volgen van de gehele cyclus van gasinstallaties, in bezit van woningcorporaties, is door de betrokkenheid van veel partijen (extern en intern) vaak lastig. De woningcorporaties kan de grip verliezen.  Kiwa Technolgy kan ervoor zorgen dat de woningcorporatie de grip weer volledig terug krijgt.

Voor wie?

Woningcorporaties

Wanneer is het nodig?

In de ontwerpfase, aanleg en beheersfase van gasinstallaties worden fouten gemaakt. Deze fouten kunnen ten koste gaan van de levensduur, functionaliteit en de veiligheid van een gasinstallatie.  In de gehele cyclus van de gasinstallaties kan Kiwa Technolgy op een onafhankelijke wijze specialistische ondersteuning bieden. Deze ondersteuning richt zich bijvoorbeeld op:

  • Ontwerpbeoordeling
  • Beoordeling op realisatie
  • Controle op onderhoud
  • Risicobepaling & prioriteitstelling
  • Contractbeoordelingen

De ondersteuning van Kiwa Technology draagt bij aan:

  • Functionele en veilige gasinstallaties voor haar huurders gedurende de gehele levensduur.
  • Efficiënte uitgaven bij aanleg en onderhoud van gasinstallaties.
  • Het voorkomen van imagoschade bij ongevallen.

Over Kiwa Technology

Veiligheid Gasinstallaties is hét kenniscentrum in Nederland op het gebied van gasinstallaties. Zij werken mee aan het veilig en efficiënt toepassen van gas in zowel huishoudens als industrie. De dienstverlening bestaat onder meer uit: gasongevallen onderzoek, advies van gasmeter tot uitmonding, beoordelingen op locatie, advies rondom stookruimte onder het maaiveld en consultancy gasinstallaties: van risico- en vitaliteitsbeoordeling tot en met ondersteuning bij uitvoering.