Woningcorporaties

Woningcorporaties

Veilig gebruik van gas valt onder uw verantwoordelijkheid als woningcorporatie of Vereniging Van Eigenaren (VVE). Inzicht krijgen in mogelijke risico’s en de omvang van risico’s is daarbij van wezenlijk belang.

Kiwa Technology ontwikkelde een methodiek om het risiconiveau van een woningcomplex te bepalen. U kunt als woningcorporatie of VVE met de resultaten van deze risicoanalyse nagaan in welke complexen u direct moet ingrijpen om te voorkomen dat er onveilige situaties kunnen ontstaan. Ook wordt voor u inzichtelijk in welke complexen de risico’s beperkt zijn en ontdekt u hoe u met eenvoudige maatregelen het veiligheidsniveau kunt verhogen. Indien gewenst is het ook mogelijk om slechts een onderdeel (bijvoorbeeld alleen de gasleidingen) van de gehele gasinstallatie te beoordelen. 

Met behulp van onze beoordelingen en adviezen bent u in staat om:

  • een goed onderbouwde uitspraak te doen over de veiligheid van gasinstallaties in uw woningcomplex
  • een gedegen vervangingsbeleid voor uw gasinstallaties op te stellen
  • effectieve en goed gefundeerde investeringsvoorstellen in te dienen
  • uw bewoners veiligheid te garanderen; nu en in de toekomst


Hieronder vindt u tal van producten en diensten waarbij Kiwa Technology u kan ondersteunen.