Petrochemische industrie

Petrochemische industrie

Uw (petro)chemische plants zijn complexe en kapitaalintensieve installaties die vol continu in bedrijf zijn. Verstoringen zijn duur en brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. U, uw klanten, de samenleving en overheden leggen de lat ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid, risicobeperking en milieueisen steeds hoger. Regelgeving is minder expliciet geworden over hoe u moet handelen, maar u wordt als eigenaar van de installaties wel aansprakelijk gehouden bij calamiteiten. Een wirwar van toeleveranciers van producten en diensten, aannemers en onderaanneders, belemmeren uw zicht op de staat van uw installaties. Overzicht en inzicht in techniek en regelgeving is onontbeerlijk en deze kan door diverse oorzaken niet meer in uw bedrijf o in de partijen om u heen aanwezig zijn. Kiwa Technology bied een breed pakket van onderzoeks- en consultancydiensten voor de (petro)chemische industrie.