Overheden

Overheden

Als overheidsinstantie streeft u verschillende doelstelling na, waarbij handhaving van regelgeving en een veilige leefomgeving belangrijke pijlers zijn.

Denk hierbij aan:

  • advisering rijksoverheid bij het ontwikkelen van wetgeving op dit gebied (Bouwbesluit, AMvB’s, etc);
  • advisering provinciale en gemeentelijke overheid bij het uitoefenen van hun toezicht-houdende taken op het gebied van milieu en veiligheid;
  • ondersteuning brandweer en technische recherche, veelal naar aanleiding van gasongevallen;
  • beoordelingen op gastechnische gelijkwaardigheidsverklaringen in het kader van afwijkingen in Bouwregelgeving.
  • duurzame mobiliteit

Kiwa Technology kan u bij bovenstaande onderwerpen, maar ook tal van andere vragen van dienst zijn.