Installateurs

Installateurs

Als installateur moet uw kennis over de veiligheid, het milieu en de regelgeving over gas up-to-date zijn. Natuurlijk wilt u dat gastoestellen veilig geïnstalleerd worden, maar ook wilt u weten of u voldoet aan de laatste stand van zaken op het gebied van regelgeving.

Bent u op zoek naar bijvoorbeeld  een oplossing voor stookruimten onder het maaiveld? Hoe wordt de veiligheid van gasleidingen beoordeeld? Wat zijn de regelgevingen omtrent de veiligheid van rookgasafvoersystemen?