Energieverbruikende industrie

Energieverbruikende industrie

Bedrijfsmiddelen waar onder een stookinstallatie moeten voor gebruik beschikbaar zijn en moeten aantoonbaar voldoen aan alle milieu en veiligheidseisen.
Voor industriële installaties is dit geen eenvoudige opgave. Een complexe omgeving van toeleveranciers van producten en diensten bemoeilijkt het eigen inzicht in de staat van de installatie. Daarnaast is regelgeving minder expliciet geworden maar verlangd wel dat een minimum veiligheidsniveau aangetoond kan worden. Kennis van techniek en regelgeving is in beide gevallen vereist om een uitspraak te kunnen doen. Door diverse oorzaken is het niet meer vanzelfsprekend dat deze kennis aanwezig is binnen uw organisatie of de partijen om u heen. Kiwa kan dit kennisgat voor u opvullen.